No items found.

Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga

Din framtid - Ditt gymnasieval

Aktuellt på SkärgårdsgymnasietVälkommen till Skärgårdsgymnasiet HT19/VT20!

Skolbussens tider:
Brottby tpl (på viadukten) 7:35* och 8:39
Gillingebanan                     7:40* och 8:44
Alceahuset                          ----    och 8:55
Åkersberga C                      7:50* och 8:58
Skärgårdsgymnasiet         7:55* och 9:04
*Ej måndagar första turen

                     Varmt välkomna till oss
                            sg@skargards.se
                              08-540 646 12  

Öppet hus läsår 2020
Torsdag 30/1-2020 kl 17:00 - 19:00
Måndag 27/4 2020 kl 17:00 - 19:00
I samband med våra öppna hus bjuder vi alltid på mat och en guidad tur genom skolan.

Gedigen utbildning

Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi har erfarna och välutbildade lärare på alla program. Hos oss får du undervisning i små klasser och med lärarledda lektioner.

På skolan finns en specialpedagog och vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan, oberoende av anledning. För att ge dig kortare kärnämnesdagar så lägger vi scheman med så få håltimmar som möjligt.

Utbildningar

Våra program HT2019

Varför välja Skärgårdsgymnasiet?

Upptäck gymnasiet vid skärgården. I våra välanpassade och välutrustade lokaler finner man studiero, glädje och kunskap.

Bra Studiemiljö

Vi lägger lite extra på att du ska få en så bra studiemiljö som möjligt. Vi har välanpassade och välutrustade lokaler och har valt att ha en egen kock som lagar god mat av hög kvalité på bra råvaror.

Skärgårdsbussen

För att underlätta och korta ner restider för de elever som har långa resor har vi en egen buss som hämtar upp vid lämpliga knutpunkter och kör till Skärgårdsgymnasiet.

En skola för alla

Vi jobbar ständigt hårt för att vara Stockholms
bästa gymnasium för alla våra utbildningar. Hos oss
ska du kunna nå alla dina mål och lite till oavsett förutsättningar.

Vår målsättning

Skärgårdsgymnasiet ska erbjuda en trygg miljö där alla elever ges största möjliga förutsättning att lyckas nå sina mål.  Alla elever ska stimuleras att inhämta och utveckla de kunskaper, självförtroende och värderingar som behövs i dagens samhälle.

Våra värderingar

Skolan ska ge bästa möjliga förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisning ska vara verklighetsanpassad.

Skolan ska se alla och erbjuda ordentlig studiero.

Elever ska motiveras att ta eget ansvar för sin egen utveckling.

Försäljning

Tryck här för att se alla program.

Som en del av utbildningen tar våra elever emot externa kunder i våra välanpassade och välutrustade lokaler. De olika programmen erbjuder sina tjänster till ett självkostnadspris. Eftersom det är väldigt uppskattat och begränsat med platser rekommenderas att boka i förväg.

Eftersom våra elever är under utbildning kan det i bland ta längre tid än normalt. Vi ber er därför att ha överseende med detta. Välkomna!