No items found.

Aktuellt på Skärgårdsgymnasiet

Information gällande studenten och Corona

Information till elever och anhöriga inför studenten 5 juni 2020
Skärgårdsgymnasiet har studentutsläpp klassvis den 5 juni enligt schema på schoolsoft. Utsläpp sker genom huvudentrén. För att inte bli för många på plats samtidigt önskar vi att besökarna kommer tidigast 15 minuter före aktuellt utsläpp. Vi förväntar oss att antalet anhöriga på plats inte överstiger 4 personer. Personer som ej är helt friska eller i riskgrupp ska följa myndigheternas rekommendationer och bör ej deltaga på studentutsläppet. Vi uppmanar alla besökare att hålla avstånd från dom som ni normalt inte umgås med. Efter utsläppet har varje klass 15 minuter för att hurra och fira och därefter ska studenterna och besökarna lämna området. Observera att vi under rådande omständigheter inte kan låta någon besökare komma in i skolans lokaler. Utspringet kommer att livesändas på länk som kommer att finnas på skolans hemsida. Parkering sker förslagsvis på infartsparkeringen mitt emot Skärgårdsgymnasiet.

Uppdaterad information Corona 17/3-20 kl 14:42
Från och med torsdag 19/3 kommer Skärgårdsgymnasiet att bedriva distansundervisning, detta enligt regeringens rekommendationer.
Detta innebär att eleverna kommer att följa ordinarie schema på schoolsoft och delta i undervisningen via lärplattformen classroom och google hangout. Vidare information finns på SchoolSoft.
Skärgårdsgymnasiets förhållningssätt gällande CORONA:
Elever och personal med lindriga symtom på luftvägsinfektioner inkl. hosta, snuva eller andningssvårigheter skall sjukanmäla sig och stanna hemma från skolan. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skola eller arbetsplats.
         Övriga frågor/information kontakta
                        sg@skargards.se
                            08-540 646 12  

Digitalt öppet hus pga. Covid 19.

På grund av Covid 19 så arrangerade skolan ett digitalt öppet hus den 27/4-20, se filmen nedan.