No items found.

APL

Vad är APL?
APL betyder "Arbetsplatsförlagt lärande" (förut kallades det praktik).
Innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Yrkesutbildning handlar om mer än yrkeskunskaper. Det handlar också om att eleven ska förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats för att utveckla en yrkesidentitet. 
Därför är APL en central del i all yrkesutbildning. APL innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL ska alltså styras av ämnesplanerna. APL ska förekomma på alla yrkesprogram.
Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att APL-platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.
APL- är delar av kurser och betygsätts av lärarna. Eleven följer handledarens arbetstider 40 timmar i veckan.

Appen Toolify
Alla våra elever ska under sin APL dagligen rapportera i Toolify (appen).
Den dagliga rapporteringen i Toolify är ett underlag för betygssättning och matersättning och därför är det ett krav från vår sida att eleverna använder Toolify.


APL - perioder HT19/VT20
Åk 3 + RL Åk 2 Vecka 39 - 43
Åk 2 (ej RL) Åk 2 Vecka 45 - 49

Åk 3 + RL Åk 2 Vecka 10 - 14
Åk 2 (ej RL) Åk 2 Vecka 17 - 21


Inloggning till Toolify