No items found.

Ej klarat åk 9

IntroduktionsprogramIntroduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.
Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan.
På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.
Vi tillämpar två introduktionsprogram :

Programinriktat val Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val introduktionsprogrammen, Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.
Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.
Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare på Skärgårdsgymnasiet Maria Nord. Du som är elev, blivande elev eller förälder är välkommen att prata studier, kurser, poäng och framtida yrkesval mm.

Maria Nord Johansson
Studie- och yrkesvägledare

Telefontider
Måndagar: 15:00 - 15:30
Tisdagar:    08:30 - 09:00

Drop-in
Måndagar kl. 14:00 - 15:00 för snabba frågor

Enskilda samtal bokas via mail.