No items found.

Elevinflytande

Kamratstödjare
På Skärgårdsgymnasiet har vi Kamratstödjare som valts ut utifrån personlig lämplighet. Målet har varit att ha två representanter per klass. Kamratstödjarnas uppdrag är att uppmärksamma om det finns elever som är utanför eller om mobbning förekommer.De fungerar även som ett språkrör för sin klass för att kunna påverka och föra fram åsikter som kan förbättra tryggheten och stämningen på skolan. Utöver det anordnar de med jämna mellanrum trivselskapande aktiviteter på skola.
Kamratstödjarna går även trygghetsronder på skolan.

Elevråd & matråd
Träffas 1 gång i månaden för att diskutera mat och klimat på skolan. Genom dessa träffar får eleverna vara med att påverka sin dagliga arbetsmiljö. Just nu pågår ett arbete med jämställdhet på skolan, där eleverna får hjälpa till att skapa material som sedan används på alla mentorstider.

Elevskyddsombud
Går skyddsronder tillsammans med skolans huvudskyddsombud och rektorn.