No items found.

Individuella val

Individuella valet, som omfattar 200 poäng, är ett bra tillfälle att kunna bredda sin utbildning med fler behörighetskurser för vidare studier, fördjupa sig i sitt yrkesprogram eller utveckla ett intresse.

Dina val ligger till grund för vilka kurser som kommer att starta. För att en kurs ska starta ska minst sex elever ha ansökt om den. Skolledningen avgör om en kurs startar.
Vi erbjuder grundläggande behörighet på alla våra yrkesprogram.
Vi erbjuder även yrkesvalsfördjupningar och enskilda kurser.
Obs! Högskolepaketen  erbjuder vi alltid även om det är färre än sex sökande elever.

Vårt högskolepaket är följande:
Innehåller kurser på 300 poäng: svenska 2, 100 poäng eller svenska 2 som andra språk, svenska 3, 100 poäng eller svenska som andra språk 3, 100 poäng och engelska 6, 100 poäng. (Krävs för grundläggande behörighet till högskola/universitet).

Det är viktigt att du tänker igenom ditt val ordentligt, inte minst med tanke på vidare studier som du behöver bli behörig till. Informera dig väl innan du gör ditt val.
Du kan vända dig till din studie- och yrkesvägledare Maria Nord Johansson eller Tommy Gerrbrand om du vill ha mer hjälp.
Att du gör rätt val från början är viktigt då du EJ får hoppa av påbörjad kurs.

Du ska ha totalt 2500 poäng minst när du avslutar din gymnasieutbildning, det är det som krävs för ett fullständigt slutbetyg (examen).
En del elever som läser högskolepaketet läser utökad kurs och har då fler poäng än 2500 poäng. Läs mer om de Individuella valen i länken, Individuella valen läsåret 2020