No items found.

Individuella val

Individuella valet, som omfattar 200 poäng, är ett bra tillfälle att kunna bredda sin utbildning med fler behörighetskurser för vidare studier, fördjupa sig i sitt yrkesprogram eller utveckla ett intresse.

Dina val ligger till grund för vilka kurser som kommer att starta. För att en kurs ska starta ska minst sex elever ha ansökt om den. Skolledningen avgör om en kurs startar.
Vi erbjuder grundläggande behörighet på alla våra yrkesprogram.
Vi erbjuder även yrkesvalsfördjupningar och enskilda kurser.
Obs! Högskolepaketen  erbjuder vi alltid även om det är färre än sex sökande elever.

Våra två olika grundläggande högskolepaket är följande:

Paket ett innehåller kurser på 300 poäng: svenska 2, 100 poäng eller svenska 2 som andra språk, svenska 3, 100 poäng eller svenska som andra språk 3, 100 poäng och engelska 6, 100 poäng. (Krävs för grundläggande behörighet till högskola/universitet).

Paket två innehåller kurser på totalt 400 poäng: svenska 2, 100 poäng eller svenska 2 som andra språk, 100 poäng, svenska 3 eller svenska 3 som andra språk, 100 poäng och matematik 2a (grundläggande behörighet plus en särskild kurs i matematik 2a som krävs till många utbildningar på högskolan för vidare studier.)

Det är viktigt att du tänker igenom ditt val ordentligt, inte minst med tanke på vidare studier som du behöver bli behörig till. Informera dig väl innan du gör ditt val.
Ta kontakt med berörda lärare som finns namngivna efter varje kurspresentation i vår kurskatalog om du vill ha mer information om kurserna.
Du kan också vända dig till din studie- och yrkesvägledare (SYV), Maria Nord Johansson.
Att du gör rätt val från början är viktigt då du EJ får hoppa av påbörjad kurs.

Du ansvarar själv för din planering och för att du har totalt 2500 poäng i din studieplan när du avslutar din gymnasieutbildning.
2500 poäng är vad som krävs för ett fullständigt slutbetyg (en examen).

En del elever som läser våra högskolepaket läser utökad kurs och har då fler poäng än 2500 poäng.Läs mer om de Individuella valen i länken nedan, vår kurskatalog (uppdateras just nu inför läsåret 19/20).