Information
Inriktning
Energiteknik
Ansökningskod
EEENE
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Lärlingsutbildning?
Ja
Programplan
Energiteknik

Om utbildningen

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du utbildar dig för arbete på kraftverk, vattenverk, avloppsreningsverk, industri, vid fritidsanläggningar eller som Linjemontör med mera.

Inriktningen Energiteknik ska ge dig kunskaper om drift, underhåll och servicefunktioner inom branschen för energi, vatten och processer.
Du kan inrikta dig mot arbete med övervakning och underhåll på kraft- eller värmeverk som kan drivas med olika energikällor.
Du får kunskap om hur man använder energi på det bästa sättet både vad gäller miljön och ekonomi. Det är särskilt viktigt att du lär dig att läsa av mätare och göra beräkningar. Du ska också kunna göra felsökningar och avhjälpa vanliga fel som kan uppkomma.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser. Om man visar bra motivation och arbetsvilja på den arbetsplats där man är så har man skaffat sig de bästa förutsättningar när det är dags att anställa personal.

Inriktningen ger dig grunderna i ellära. Du kan dessutom välja kurser inom kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik med mera.

Tänkbara yrken

Driftoperatör - allmän, kraft- och värmepumpsteknik, vatten- och miljöteknik.

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.