Information
Inriktning
Energi
Ansökningskod
EEENE
Studieort
Examen
Högskoleförberedande
Programplan
Energi

Om utbildningen

Du utbildar dig för arbete på kraftverk, vattenverk, avloppsreningsverk, industri, vid fritidsanläggningar med mera.

Det här lär du dig


Du kan inrikta dig mot arbete med övervakning och underhåll på kraft- eller värmeverk som kan drivas med olika energikällor. Du får kunskap om hur man använder energi på det bästa sättet både vad gäller miljön och ekonomi. Det är särskilt viktigt att du lär dig att läsa av mätare och göra beräkningar. Du ska också kunna göra felsökningar och avhjälpa vanliga fel som kan uppkomma.

Inriktningen ger dig grunderna i ellära. Du kan dessutom välja kurser inom kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik med mera.


Praktik/APL

Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2-3. Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Efter gymnasiet

Du arbetar vanligtvis med installation, underhåll, service, tillverkning och försäljning av elektrisk eller elektronisk utrustning eller med energiteknik.

Du kommer att arbeta inom ett område som ständigt utvecklas. Du får därför vara beredd på att kontinuerligt lära dig nya saker. Dina grundkunskaper i till exempel svenska, engelska och matematik är ofta viktiga för att följa med i den tekniska utvecklingen. och klara av ditt arbete.


Tänkbara yrken:

Driftoperatör - allmän, kraft- och värmepumpsteknik, vatten- och miljöteknik.

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.