Elteknik (Larm)

Information
Inriktning
Elteknik (Larm)
ANSÖKNINGSKOD
EEELT
Examen
Yrkesexamen
Lärlingsutbildning?
Ja

Vill du bli larm och säkerhetstekniker? Då är Elteknik/larm en praktisk utbildning för dig.

En larm- och säkerhetstekniker arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag och huvudsysselsättningen är oftast installationer av olika slag. Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Det innebär att man behöver ha bra baskunskap inom el-området.

Första året läser man grundkurserna tillsammans med elektrikerna. Andra året läser man inriktat mot larmteknik, och har minst 10 veckors APL (arbetsplatsförlagtlärande) ute på ett företag. Tredje året blir man lärling och är då ute på ett företag 3 dagar i veckan.

Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska moment som ellära, elsäkerhet, elinstallation, belysningsteknik och övervakning- och säkerhetssystem. Du lär dig de lagar och förordningar som gäller vid elarbete. 

I våra välanpassade yrkessalar får du lära dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät och larm. Även installera kommunikationsnät för tele, data och media, larm och övervakning.
Vi har ett nära samarbete med företaget NVSS som är ett ledande företag inom larm och säkerhet. www.nvss.se

Tänkbara yrken

teletekniker, service- och installationselektriker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera.

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.