No items found.

Internationalisering

På Skärgårdsgymnasiet strävar vi efter att vara en internationell skola och jobbar aktivt med att bygga nätverk med skolor, arbetsplatser och organisationer från andra länder. 

Under läsåret 18/19 besökte en sydkoreansk delegation bestående av lärare, rektorer och akademiker Skärgårdsgymnasiet i syfte att få insyn i det svenska utbildningsystemet i allmänhet och yrkesförberedande program i synnerhet. Under flera år har Skärgårdsgymnasiet utbytt erfarenheter med fordonsutbildningar i Tyskland, Frankrike och Holland.

Till läsåret 19/20 kommer det europeiska samarbetet att intensifieras då skolan kommer att medverka i ett tvåårigt Erasmusprojekt tillsammans med skolor från Skottland, Holland och Finland. Erasmusprojektet kommer att fokusera på att utveckla arbetet med digitala portfolio i undervisningen.


Under läsåret 19/20 kommer två elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet att genomföra sin APL i Kenya.

Följ Elliot och Blenda fantastiska resa på  Instagram b.e.schoolfood Blogg www.beschoolofood.com
Elliot och Blenda utbildar sig till kockar och går nu sista året på Skärgårdsgymnasiet. Alla våra yrkesprogram på Skärgårdsgymnasiet har fem veckors APL (arbetspraktiskt lärande)per termin. I år åker Elliot och Blenda till Kenya på deras fem veckors APL.Följ deras APL på Kenswed Academy, ett gymnasium för utsatta och fattiga ungdomar i slumområdet Kenya. På gymnasiet som drivs av välgörenhetsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman foundation kommer Elliot och Blenda arbeta i skolköket tillsammans med skolans kockar. Elliot och Blenda har genom sponsorer och hårt arbete lyckat få ihop köksutrustning, knivar och 100 cyklar till skolan som de tar med sig på sin resa till Kenya.
Följ deras resa
på instagram b.e.schoolfood  Blogg www.beschoolfood.com

Bilden är från tidningen kanalen 31 juli v31 2019