No items found.

Introduktions Programmet

Introduktion

Om du inte är behörig till något av de nationella programmen, har du ändå möjlighet att studera på vår skola.
Då finns nedanstående alternativ att välja mellan:

Programinriktat individuellt val

Detta program är tänkt att ge elever, som saknar behörighet, de kunskaper som behövs för att så snart
som möjligt kunna antas till ett yrkesprogram.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han/hon läser de kurser som saknas
för behörighet.

För att antas krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik plus
fyra ämnen till (sammanlagt sex godkända ämnen från grundskolan).

Preparandutbildning

Utbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett
nationellt program.

Utbildningen ger behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program
och är anpassad för elever som är studiemotiverade och som snabbt vill bli behöriga.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå högst ett år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet
till ett yrkesprogram. De får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram
eller få ett arbete (bli anställningsbara).

Eleven ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från
nationella program i gymnasieskolan.

Eleven ska få möjlighet till praktik och arbetsplatsförlagt lärande.

Ingen behörighet krävs för denna utbildning.

Språkintroduktion

Utbildningen vänder sig till ungdomar som är nya i Sverige. Programmet fokuserar på det
svenska språket och förbereder eleven för ett nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning.

Eleven kan läsa de grundskoleämnen och gymnasieämnen de behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen utformas för varje enskild elev.