No items found.

Naturbruks Programmet

Naturbruk

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen.Naturbruksprogrammet vänder sig till Dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.
Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium erbjuder två inriktningar av Naturbruksprogrammet.

Djur

  • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med hundar, djurskötare inom  djurpark, djurvårdare eller hästskötare med inriktning mot ridning eller annan hästsport.

Lantbruk

  • Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av varor och tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen på landsbygden.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande. Det är en viktig del av Din utbildning. APL ger Dig praktiska färdigheter och dessutom kontakter som Du kan ha nytta av när Du söker jobb.
Skolan har goda kontakter och samarbetar med olika företag inom djurskötselnäringen.

Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje. På Färsna finns djur och undervisningslokaler som skolan disponerar. Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Ansöknings hjälp
För att ansöka till ett utav våra program, gå in på
gyantagningen.se's programsökning och välj:
På viss gymnasieskola

Norrtelje teknik-och
naturbruksgymnasium


ProgramSökSå visas en lista med information angående våra program.