No items found.

Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Om skolan

Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium är en fristående gymnasieskola som startade år 2000.
Den 1 Augusti 2019 tog Au Claves AB över huvudmannaskapet för Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium.
Au Claves AB har drivit Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga sedan 2007.
Ägarna är lärare i grunden och arbetar aktivt på skolorna. För oss är det viktigt att skolan blir likvärdig och alla ska ha samma förutsättningar till en bra utbildning.Till höstterminen 2020 kommer skolan att byta namn till Skärgårdsgymnasiet Norrtälje. Anledningen till namnbytet är att skolans nu har fler utbildningar än vad namnet antyder.


Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium har en hög ambition att tillmötesgå de studerandes individuella behov.
Ungdomarna har på de flesta skolor vitt skilda förutsättningar beroende på förkunskaper, studiemotivation
och ibland även läs- och skriv- och inlärningssvårigheter. Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att
hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare
utmaningar.