No items found.

Fokusområden

Fokusområden läsåret 19/20:

Mentorskap
APL
Studiero
Infärgning
Jämställdhetsarbete

Under läsåret, med start på senhösten, kommer vi att arbeta med projektet Skärmtid kopplat till fokusområdena Studiero och Mentorsskap.

Syfte och mål

Syftet med att starta projektet Skärmtid är att få oss alla som verkar i skolan medvetna om mobilens inverkan på studier och hälsa. Då vårt övergripande mål i år är att fler elever ska ta en yrkesexamen är detta ett sätt att arbeta mer aktivt med detta mål. Fokusområdena Studiero och Mentorstid kommer därför inkluderas i projektet Skärmtid.
Syftet är att skapa en samsyn mellan personal, elever och vårdnadshavare. Har mobilerna någon påverkan på våra elevers studier och välmående? Hur vill vi arbeta med mobiler i undervisningen på vår skola? När är de en tillgång och när är de en belastning?
För att tillsammans kunna komma fram till detta ska vi alla i personalen läsa boken Skärmtid, skriven av Anders Hansen. Under vårterminen kommer även en föreläsning hållas för elever och personal med samma innehåll. Med utgångspunkt i boken och föreläsningen ska vi sedan tillsammans börja arbetet med att skapa denna samsyn och öka elevernas medvetenhet kring mobilanvändning i skolans värld.