No items found.

Teknik Programmet

Teknik

Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling.
I utbildningen får du bland annat lära dig om hur tekniken kan användas för att ta fram och utveckla nya produkter inom olika områden. Du läser till exempel Teknik, Fysik och Kemi.
Utbildningen lägger grunden för högskolestudier, i första hand inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena, men även inom andra vetenskapliga områden.
Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium erbjuder tre profiler inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö.

Informationteknik

  • Profilen mot informationsteknik innehåller kurser inom datorteknik och Programmering. Utbildningen lämpar sig särskilt bra som grund för vidarestudier inom IT-området.

Flyg

  • Skolans flygprofil lämpar sig för dig som vill förbereda dig för vidare studier och är intresserad av flygplan i kombination med teknik. Under din studietid kommer du att läsa teorikursen för flygcertifikat, PPL-teori.I kursen ingår alla ämnen som krävs för ett eget certifikat. Man läser bl.a. aerodynamik, meteorologi, radiotelefoni, navigering, flygmedicin, bestämmelser med mera.
    Efter utbildningen har du möjlighet att göra ett skriftligt prov hos Luftfartsstyrelsen.

Arkitektur

  • Denna profil ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
    Profilen förbereder för studier i arkitektur på högskolan.


Ansöknings hjälp
För att ansöka till ett utav våra program, gå in på
gyantagningen.se's programsökning och välj:
På viss gymnasieskola

Norrtelje teknik-och
naturbruksgymnasium


ProgramSökSå visas en lista med information angående våra program.