No items found.

VF - VVS och fastighets Programmet

VF – VVS och fastighet

VVS och Fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.
VVS och Fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med tekniska system för värme, ventilation, vatten, kyla och fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium erbjuder tre inriktningar av VVS- och Fastighetsprogrammet.

VVS

  • Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Fastighetstekniker

  • Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och Värmepumpsteknik

  • Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel kyl- och frysdiskar och värmepumpar.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande. APL är en viktig del av din utbildning.
Skolan har samarbete med ett stort antal arbetsplatser i regionen. Det är många mindre företag, men också större arbetsplatser.
Om man visar bra motivation och arbetsvilja på den arbetsplats där man gör sin APL, så har man skaffat sig de bästa förutsättningar när det är dags att anställa personal.

Ansöknings hjälp
För att ansöka till ett utav våra program, gå in på
gyantagningen.se's programsökning och välj:
På viss gymnasieskola

Norrtelje teknik-och
naturbruksgymnasium


ProgramSökSå visas en lista med information angående våra program.