No items found.

Kurator

Skolkurator finns på skolan måndag-torsdag.

Stödsamtal
Kurator erbjuder elever stöd-, motivations- och krissamtal. Det kan gälla inom områden som stress, sömn, nedstämdhet, oro och relationer. Kurator hjälper även till med hänvisning till lämplig vårdinstans eller mottagning vid behov.