Aktuellt

Hästhållning i Åkersberga

Naturbruksprogrammet passar dig som vill utbilda dig till hundskötare, hästskötare och djurvårdare.

På inriktning Hästhållning (Hästskötare) läser du ett gemensamt första år tillsammans med djurvårdselever och får grundläggande kunskaper inom naturbruk. Du lär dig också om djur och deras beteende samt samspelet mellan djur och människa. Du får också möjlighet att ta traktorkörkort.

Under årskurs 2 och årskurs 3 får du kunskaper om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Du varvar teoretiska med praktiska lektioner om hästar och dess skötsel. I ridkurserna lär du dig grundläggande kunskaper i hoppning och dressyr, körning med häst och vagn samt hantering av olika typer av hästar. Du får lära dig hur du sköter om och utfodrar hästar, skötsel av stall och hästutrustning samt tillhörande anläggningar.

Du har möjlighet att ta hästskötarexamen under skoltid. Det är grunden för att vidareutbilda sig inom hästnäringen.
Inriktningen ger möjlighet till exempelvis jobb som hästskötare och tävlings-groom inom hästsporten.

Fler nyheter