No items found.

Ordningsregler

1. På Skärgårdsgymnasiet visar vi respekt för varandra, uppför oss korrekt samtanvänder ett vårdat språk.

2. Vi tar ett gemensamt ansvar för miljön på skolan och ser till att hålla rent och snyggti skolans lokaler. Skräp och papper kastas i närmaste papperskorg.

3. Som elev ansvarar Du för dina studier vilket innebär:
     - att Du skall vara i tid till lektion
     - att Du vid sen ankomst väntar på att bli insläppt
     - att Du har med dig rätt material och utrustning till lektion, t.ex. dator, penna, böcker, anteckningsmaterial och skyddskläder
     - att Du aktivt deltar i undervisningen

4. Mobiltelefoner och MP3-spelare skall vara avstängd och undanstoppad under lektionen och provtillfällen eller enl överenskommelse med läraren. Fotografering/filmning/ljudupptagning är under inga omständigheter tillåtet i skolan utan tillstånd.

5. Nikotin-, alkohol-, elcigaretter- och drogförbud råder enligt lag inom skolans område. Elever som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkade i skolan skall på skolledningens uppmaning frivilligt genomgå ett test. Vägrar eleven genomföra testet eller att testet är positivt leder det till avstängning.

6. Vid misstanke att det förvaras förbjudna föremål i ett skåp äger skolan rätt att öppna denna.

7. Våld, hot, skadegörelse, klotter och andra lagbrott polisanmäls och leder tillavstängning från skolan.

8. Elever som använder knivar eller andra vassa föremål på sina institutioner får inte ta med dessa till allmänna utrymmen på skolan.

9. Skolan ansvarar inte för värdesaker som förvaras inom skolans område