No items found.

Skolbussen

Lasse kör skolbussen enligt följande schema:

Brottby tpl (på viadukten)   7.35* och 8.39
Gillingebanan                       7.40* och 8:44
Alceahuset                            ---------- 8.55
Åkersberga C                       7.50* och 8.58
Skärgårdsgymnasiet           7.55*och 9.04
*Ej måndagar första turen


Eftersom bussen stannar så kort tid som möjligt på hållplatserna och ankomsttiden kan variera beroende på trafik är det viktigt att du alltid är i god tid.