No items found.

Skolbussen

Lasse kör skolbussen enligt följande schema:

Brottby tpl (på viadukten)   7.35*   8.40
Gillingebanan                        7.40*   8.45
Alceahuset                                 – –   8.57
Åkersberga C                        7.50*   9.00
Skärgårdsgymnasiet            7.54*   9.04
*Ej måndagar

Eftersom bussen stannar så kort tid som möjligt på hållplatserna och ankomsttiden kan variera beroende på trafik är det viktigt att du alltid är i god tid.