No items found.

Skolsköterska

Christina Karlsten‍

Skolsköterska

christina.karlsten@skargards.se

Christinas tider Måndag 9-13 Onsdag 9-13

Laila Larsson

Skolsyster

08-525 262 53laila.larsson@skargards.se

Sjukanmälan: Malin Denkert 08-525 262 84

Skolsköterska Laila finns på skolan måndag-torsdag samt fredag förmiddag. Skolsköterska Christina finns på skolan måndag och onsdag förmiddag.

Hälsoundersökning
Alla i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal där eventuella hälsoproblem följs upp från grundskolan. Vid ett hälsosamtal görs en längd- och viktmätning samt syn- och ev ryggkontroll. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren. Hälsosamtalet syftar till att få eleverna att vilja ta mer ansvar för sin egen hälsa, livsstil och skolarbete.Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall under skoltid. Via oss kan elever även få hjälp med hänvisning eller remiss till specialistläkare eller lämplig mottagning.