No items found.

Specialpedagog

Madleen Gustafsson

Specialpedagog

08-525 262 69madleen.gustafsson@skargards.se

Specialpedagog finns på skolan på måndagar–torsdagar.

Specialpedagogen ser till att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Specialpedagogen gör pedagogiska kartläggningar och utredningar samt gör förberedande bedömningar gällande läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli.
Hjälpmedel:

Installera Stava Rex och Spell RightAtt använda Stava Rex 1Att använda Stava Rex 2Installera talsyntes (Mac)Inläsningstjänst i datornInläsningstjänst i mobilenTeknik som strategi