BF

Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningen planeras starta HT20

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andras behov. På barn- och fritidsprogrammet får du fördjupade kunskaper om hälsa och arbetsmiljö.

Kursplaner

No items found.

Bilagor

No items found.