BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsfordon (BAANL)

Vill du bli anläggningsförare?


Skärgårdsgymnasiet är en av få skolor i regionen som erbjuder bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsmaskinförare.

Som anläggningsmaskinförare får du arbeta med alla slags anläggningsmaskiner. Det är stor brist på maskinförare i stockholmsområdet och arbetsuppgifterna är varierande. Det kan till exempel handla om att gräva ut en grund vid ett husbygge eller att arbeta med större vägbyggen.

Under utbildningens första år läser du tillsammans med husbyggnadseleverna och kommer därför att få grundläggande kunskaper inom hela byggområdet. Under år två och tre läses all teori på Skärgårdsgymnasiet. Praktik får du både på skolans område och hos externa entreprenörer.

När du är klar med din utbildning får du ett utbildningsbevis som öppnar vägen till ett framtida yrke och yrkesbevis.

För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 15 veckor hos lokala entreprenörer. Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Branschrekommenderad skola

Bygg- och anläggningsprogrammet på Skärgårdsgymnasiet har granskats och uppfyller alla kriterier för att vara en branschrekommenderad skola. Det innebär att BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) bedömer att skolan har förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav.

Kursplaner

Bilagor