BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

Vill du bli husbyggare?

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad är en praktisk utbildning för dig som vill arbeta med husbyggnation efter gymnasiet.

I årskurs ett får du prova på olika yrkesmoment inom Bygg- och anläggning som husbyggnadsmoment inom trä, betong, murning, plattsättning och glas samt plåtslageri.

I årskurs två får du lära dig mer om själva husbyggnadsprocessen och göra mer praktiska yrkesövningar inom murning, träarbete, betong och armering.

I årskurs tre får du fördjupa dig i det byggyrke du sedan vill utbilda dig till och arbeta med.

I utbildningen får du även lära dig grundläggande byggyrkesteori. Där ingår bland annat ritningsläsning, ergonomi, materialkännedom och hållbart byggande.

För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett nära samarbete med byggbranschen och ger dig minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi är branschrekommenderade av BYN och är anslutna till ID06. Du kan också att få arbeta med beställningsjobb som Skärgårdsgymnasiet tar emot. Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Branschrekommenderad skola

Bygg- och anläggningsprogrammet på Skärgårdsgymnasiet har granskats och uppfyller alla kriterier för att vara en branschrekommenderad skola. Det innebär att BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) bedömer att skolan har förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav.

Kursplaner

Bilagor