FT

Fordons- och transportprogrammet

Transport

Vill du jobba med transport?

Transport är en utgång under Fordons- och transportprogrammet.

År ett går du gemensamt med övriga elever på fordonsprogrammet (Personbil) och läser grundläggande kunskaper om hur olika typer av motorer fungerar.

År två får du teoretiska kunskaper som är viktiga för yrket. Du får ta B-körkort så fort du har fyllt 18 år och har lämplighetsintyg.

År 3 får du möjlighet att ta körkort för tung lastbil (C) och tung lastbil med släp (CE) eller Buss (D) och taxikörkort. Dessa körkort får myndiga och godkända elever ta även om man inte har rätt ålder vilket är en stor fördel mot att ta körkortet utanför skolan.

Utsikterna till arbete efter avslutad utbildning är mycket goda då det under kommande år beräknas vara brist på både lastbil och bussförare, speciellt i linjetrafik.

För oss är det viktigt med en verklighetsförankrad utbildning. Därför har vi ett nära samarbete med branschen och ger dig minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Allt för att ge dig den bästa förberedelsen för livet efter gymnasiet.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Kursplaner

Bilagor

No items found.