IMR

Introduktionsprogrammen

Programinriktat val

För vem?

För dig som inte har alla godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Alternativ 1: Du har godkända betyg från grundskolan i
- svenska/svenska som andraspråk
- engelska eller matematik
- ytterligare minst 4 andra ämnen

Alternativ 2:
Du har godkända betyg från grundskolan i
- svenska/svenska som andraspråk
- engelska och matematik
- ytterligare minst tre andra ämnen
Kursplaner

No items found.

Bilagor

No items found.