IMYRK

Introduktionsprogrammen

Yrkesintroduktion

Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i, och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. 
Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.


Kursplaner

No items found.

Bilagor

No items found.