NB

Naturbruksprogrammet / Hund / Djurvårdare

Djurvårdare och hundskötare (NBDJU)

I årskurs ett lär du dig om djur och deras beteende samt om samspelet mellan djur och människa. Utöver detta kommer du att få de viktiga grundläggande kunskaperna i naturbruk, där även möjligheten att ta traktorkörkort ingår.

Andra året utvecklar du din kompetens när det gäller hundkunskap och hundträning. Du börjar även att läsa om djurens hälsa och sjukvård.

I årskurs 3 fokuserar utbildningen på djurvård och hundkunskap. Vår skola erbjuder dig under ditt tredje år chansen att få behörighet i Grundkurs i läkemedelshantering (D9 .Med denna extrautbildning kan du titulera dig, djurvårdare på nivå 2. Förutom detta fortsätter du att fördjupa dina kunskaper i olika hundverksamheter och hundyrken.

Vår skola erbjuder undervisning med sakkunniga lärare, veterinär och hundfysioterapeut, som utbildar dig i fördjupningskurserna för inriktningen.

Naturbruksprogrammet på vår skola ger dig möjligheten till 20 veckors praktik. Hos oss har du möjlighet att få en gedigen utbildning som gör dig redo att möta en växande bransch.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Inriktningen (NB) DJUR/HÄSTSKÖTARE startar tyvärr inte läsåret 2019/2020 på grund av för lågt antal ansökningar.

För mer information kontakta Ann-Sofie,
08- 525 26 285 eller ann-sofie.soderhall@skargards.se.

Kursplaner

Bilagor

No items found.