NB

Naturbruksprogrammet / Häst

Djur/Hästskötare

Denna inriktning startar tyvärr inte läsåret 2019/2020 på grund av för lågt antal ansökningar.

Vill du bli hästskötare?

Du som väljer att gå Naturbruksprogrammets inriktning Djur, får en spännande utbildning till hästskötare. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckors APL på olika arbetsplatser. Skolans utgångspunkt är att ett rid- eller körpass ska ingå vid varje utbildningstillfälle i stallmiljö.

Första året handlar om att du ska få förståelse för hur djur i allmänhet fungerar, med fokus på hästar. Att studera beteenden hos olika djurslag och lära sig läsa djur är en viktig grund att stå på. Efter det första året har du goda grundkunskaper i ridning och djurkunskap, både i teori och praktik.

Andra året utvecklar du din kompetens när det gäller hästkunskap och ridning. Här börjar du även bygga ut ditt kontaktnät genom APL. Du får insyn i vad det innebär att planera större evenemang och fördjupar även din teknik på hästryggen.

Tredje året ligger fokus på praktisk hästkunskap och ridning. Du vidareutvecklas inom ridsporten, som entreprenör och egen företagare. Under året vässar du dina kunskaper inför hästskötarexamen (Svenska Ridsportförbundets examinering). Du kommer även få möjlighet att ta Svenska Ridsportförbundets intyg tappskokompetens.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

skanstaryttare_logo

Skånsta Ryttare

Skärgårdsgymnasiet samarbetar med Skånsta ryttare där hästämnen och ridlektioner kommer att bedrivas från hösten 2016.

Skånsta Ryttares hemsida >>>

Kursplaner

Bilagor

No items found.