RL

Restaurangprogrammet

Kök och servering

Vill du jobba med mat och servering?

Restaurangprogrammet är en huvudsakligen praktisk utbildning för dig som vill arbeta på restaurang med matlagning och servering.

Efter halva utbildningen väljer du att specialisera dig inom kök eller servering. Du får också lära dig mycket om alla olika drycker som serveras på restauranger.

Utbildningen bedrivs till mycket stor del i form av praktiska övningar i vår restaurang. Där får du träffa gäster och lära dig hur man arbetar för att ge dem en trevlig och välsmakande upplevelse. I årskurs 3 får du också möjlighet att specialisera dig inom matlagning om du valt den inriktningen. Lärarna arbetar nära dig som elev så att du ska få bästa tänkbara individuella undervisning. Bedömning sker under undervisningens gång så att du alltid vet hur du utvecklas och hänger med i studierna.

Vi har ett stort kontaktnät i restaurangbranschen för att kunna tillfredsställa alla elevers behov av rätt praktikplats. Vi erbjuder minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under gymnasietiden uppdelat på fyra praktikperioder. Detta för att du ska ha möjlighet att se olika typer av restauranger under din praktik.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Länk till Taste of skargards, restaurangen


Kursplaner

Bilagor

No items found.