Drogtester

Så här är går de till:

Elever som börjar på Skärgårdsgymnasiet, skriver på ett godkännande om att vi får ta drogtester. Skolsköterska tillsammans med kurator har samtal med eleven innan testet. Samtliga elever i transport och anläggning testar regelbundet. Andra klasser och elever blir slumpvis utvalda av en slumpgenerator.

Elever som testa negativt (de är "rena") hör ingenting ifrån skolan.

Elever som testat positivt, stängs av från riskfyllda moment på skolan. Vilket kan leda till att de inte får en yrkesexamen.

Beroende på utfall följer vi sedan skolans drogpolicy, vilket kan leda till olika vägar för individen.