No items found.

Utbildningar

Gedigen utbildning

Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi har erfarna och välutbildade lärare på alla program. Hos oss får du undervisning i små klasser och med lärarledda lektioner. På skolan finns en specialpedagog och vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan, oberoende av anledning. För att ge dig kortare kärnämnesdagar så lägger vi scheman med så få håltimmar som möjligt.