Elevhälsa

Elevhälsan i Åkersberga

Här hittar du information om Skolsköterska, Skolläkare, Skolpsykolog, Skolkurator och Ungdomsmottagningen. Enligt skollagen och läroplanen ägs elevhälsouppdraget gemensamt av alla på skolan. Det innebär samverkan och samarbete för elevens bästa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

”Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”


Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsarbetet och den kamratstödjande verksamhet som finns på skolan.

Kontakta Elevhälsan i Åkersberga:

Skolsköterska & Skolläkare

Alla i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal där eventuella hälsoproblem följs upp från grundskolan. Vid ett hälsosamtal görs en längd- och viktmätning samt syn- och ev ryggkontroll. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren. Hälsosamtalet syftar till att få eleverna att vilja ta mer ansvar för sin egen hälsa, livsstil och skolarbete. Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall under skoltid. Via oss kan elever även få hjälp med hänvisning eller remiss till specialistläkare eller lämplig mottagning.

Skolläkaren bokas via Skolsköterskan.
För sjukanmälan använd schoolsoft.

Skolkurator & Skolspykolog

Kurator erbjuder elever stöd-, motivations- och krissamtal. Det kan gälla inom områden som stress, sömn, nedstämdhet, oro och relationer. Kurator hjälper även till med hänvisning till lämplig vårdinstans eller mottagning vid behov.

Ungdomsmottagningen

Ojämna veckor, torsdagar mellan 10-12 har UMO drop-in mottagning på skolan.
Här kan man tex:

  • Ta graviditetstest
  • Få dagen efter piller
  • Välj hållplats i enkäten för upphämtning av mat
  • Förnya p-piller recept
  • Få kondomer
  • Testa sig för könssjukdomar (klamydia och gonorré - ej blodprov)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Skärgårdsgymnasiet ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Därför har Skärgårdsgymnasiet en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken även innehåller rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier.