Information
Inriktning
Transport
ANSÖKNINGSKOD
FTTRA
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Lärlingsutbildning?
Ja
Programplan
Transport

Vill du jobba med transport? Transport är en Inriktning på Fordons- och transportprogrammet.

Under årskurs ett får du grundläggande kunskaper inom fordons- och transportbranschen, både teoretiskt som praktiskt, bland annat i skolans egen verkstad.

I årskurs två får du teoretiska och praktiska kunskaper som är viktiga för yrket. Du får jobba mot körkort med teoretiska och praktiska övningar för personbilsbehörighet (B).

Godstransport
Väljer du fördjupningen Godstransporter i årskurs tre kan vi hjälpa dig med teoretiska och praktiska övningar för behörighet i tung lastbil (C) och tung lastbil med släp (CE).

Persontransport
Väljer du fördjupningen Persontransport i årskurs tre kan vi hjälpa dig med teoretiska och praktiska övningar för buss (D) och TAXI.

Efter att man har uppnått godkänt betyg i de av skolverket faställda kurserna har man möjlighet att göra prov för Yrkeskompetensbevis (YKB) på trafikverket.
När man har ett godkänt YKB har man möjlighet att skriva teoriprovet på behörighet (C) eller (D). Dessutom kan du läsa till behörighet för Truck (A och B) och ADR (farligt gods).

Vi samarbetar med Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

Tänkbara yrken

Bussförare, Lastbilsförare, budbilsförare

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.