Studie- & Yrkesvägledning

SYV

Skärgårdsgymnasiet har en studie- och yrkesvägledning med uppföljningsansvar kring studierna och framtida studier/yrkesval. Varje elev erbjuds ett vägledningssamtal med tanke på programval, kurser samt individuella val kurser. För att söka eftergymnasialutbildning både vid yrkeshögskolan samt universitet, fortsätta på arbetsmarknaden i sitt programval. Detta kan vara av vikt under gymnasietiden och valet för framtiden.

Privata utbildningar / kompletterande utbildningar

Du som är elev, blivande elev eller förälder är välkommen att prata studier, kurser, poäng och framtida yrkesval mm.

Skärgårdsgymnasiet har en studie- och yrkesvägledning med uppföljningsansvar kring studierna och framtida studier/yrkesval.

Yrkeskunnande och känsla av sammanhang, kan vara beroende på om man känner att man valt rätt program, samt vilka övriga yrken som är förknippade med programmen.

Varje elev erbjuds ett vägledningssamtal med tanke på programval, kurser samt individuella val kurser. För att söka eftergymnasialutbildning både vid yrkeshögskolan samt universitet, fortsätta på arbetsmarknaden i sitt programval. Detta kan vara av vikt under gymnasietiden och valet för framtiden.

Tanken är att man som ny gymnasieelev skall känna sig trygg inför sitt programval och erhålla information kring studier i gymnasieskolan, yrken, eftergymnasiala vägar och kursernas uppläggning.

Kontakta Studie- & Yrkesvägledare: