Studie- & Yrkesvägledning

SYV

Skärgårdsgymnasiet har en studie- och yrkesvägledning med uppföljningsansvar kring studierna på skolan och framtida studier/yrkesval. Varje elev erbjuds vägledningssamtal kring programval, inriktning samt individuella val kurser. De valen du gör när det gäller program, inriktning och kurser utgör grunden för vad du har för tankar kring framtiden. SYV hjälper kring vad du ska tänka på om du vill studera vidare eller fortsätta ut på arbetsmarknaden

Yrkeskunnande och känsla av sammanhang, kan vara beroende på om man känner att man valt rätt program, samt vilka övriga yrken som är förknippade med programmen.
Du som är elev, blivande elev eller vårdnadshavare är välkommen att prata studier, kurser, poäng och framtida yrkesval mm med skolans studie– och yrkesvägledare

Studie– och yrkesvägledaren arbete består till stor del att hålla sig ajour med dina studier på skolan. Att studieplanerna är korrekta, anpassningar i skolgången, utökade/reducerade kurser, betygsdokument m.m.
Tanken är att man som ny gymnasieelev skall känna sig trygg inför sitt programval och erhålla information kring studier i gymnasieskolan, yrken och eftergymnasiala utbildningar.
Studie- och yrkesvägledare besöker också kontinuerligt klassen under de tre år du går på skolan. Information sker i varje årskurs och utifrån behov.

Årskurs 1
Klass information inför inriktningsval och individuell val kurser. Föräldramöte i anslutning till detta val.
Årskurs 2 Motivation
Årskurs 3 inför examen

Kontakta Studie- & Yrkesvägledare: