Elevinflytande

Engagera dig under din studietid

Såhär kan du engagera dig under tiden du studerar på Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje.


Elevråd & matråd

Träffas 1 gång i månaden för att diskutera mat och arbetsklimat på skolan. Genom dessa träffar får eleverna vara med att påverka sin dagliga arbetsmiljö. Just nu pågår ett arbete med jämställdhet på skolan där eleverna får hjälpa till att skapa material som sedan kan användas på mentorstiden.

Jämställdhetsarbete

Skärgårdsgymnasiets elevråd har arbetat med att skapa material för att arbeta med jämställdhetsfrågor. Syftet med materialet är att skapa en medvetenhet kring jämställdhet i samhället. Materialet kommer att användas på mentorstiden.
Övning för mentorstid

Elevskyddsombud

Elevhuvudskyddsombud utses varje nytt läsår. Samtliga institutioner har ett lokalt elevskyddsombud som tillsammans med skolans huvudskyddsombud och rektor går skyddsrond.