No items found.

Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga

Din framtid - Ditt gymnasieval

Aktuellt på Skärgårdsgymnasiet

Frisör, restaurang och cafeé är stängt tillsvidare. När läget förändras kommer det information här på hemsidan.

Information gällande Corona

Uppdaterad information 17/3-20 kl 14:42
Från och med torsdag 19/3 kommer Skärgårdsgymnasiet att bedriva distansundervisning, detta enligt regeringens rekommendationer.
Detta innebär att eleverna kommer att följa ordinarie schema på schoolsoft och delta i undervisningen via lärplattformen classroom och google hangout. Vidare information finns på SchoolSoft.

Skärgårdsgymnasiets förhållningssätt gällande CORONA:
Elever och personal med lindriga symtom på luftvägsinfektioner inkl. hosta, snuva eller andningssvårigheter skall sjukanmäla sig och stanna hemma från skolan. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skola eller arbetsplats.

Elever som själva har testats positiva för, eller väntar svar på test för Covid-19 ska hållas hemma från skolan.
Elever som har underliggande sjukdomar kontaktar sin ordinarie läkare för rådgivning. Eleverna får i sådant fall uppgifter av undervisande lärare.

Krisgruppen sammanträder vardagar kl.16.00 och eventuell uppdatering sker därefter via SchoolSoft och hemsidan.         Övriga frågor/information kontakt
                         sg@skargards.se
                            08-540 646 12  

Digitalt öppet hus pga. Covid 19.

På grund av Covid 19 så arrangerade skolan ett digitalt öppet hus den 27/4-20, se filmen nedan.

Gedigen utbildning

Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi har erfarna och välutbildade lärare på alla program. Hos oss får du undervisning i små klasser och med lärarledda lektioner.

På skolan finns en specialpedagog och vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan, oberoende av anledning. För att ge dig kortare kärnämnesdagar så lägger vi scheman med så få håltimmar som möjligt.

Utbildningar

Våra program HT2019

Varför välja Skärgårdsgymnasiet?

Upptäck gymnasiet vid skärgården. I våra välanpassade och välutrustade lokaler finner man studiero, glädje och kunskap.

Bra Studiemiljö

Vi lägger lite extra på att du ska få en så bra studiemiljö som möjligt. Vi har välanpassade och välutrustade lokaler och har valt att ha en egen kock som lagar god mat av hög kvalité på bra råvaror.

Skärgårdsbussen

För att underlätta och korta ner restider för de elever som har långa resor har vi en egen buss som hämtar upp vid lämpliga knutpunkter och kör till Skärgårdsgymnasiet.

En skola för alla

Vi jobbar ständigt hårt för att vara Stockholms
bästa gymnasium för alla våra utbildningar. Hos oss
ska du kunna nå alla dina mål och lite till oavsett förutsättningar.

Vår målsättning

Skärgårdsgymnasiet ska erbjuda en trygg miljö där alla elever ges största möjliga förutsättning att lyckas nå sina mål.  Alla elever ska stimuleras att inhämta och utveckla de kunskaper, självförtroende och värderingar som behövs i dagens samhälle.

Våra värderingar

Skolan ska ge bästa möjliga förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisning ska vara verklighetsanpassad.

Skolan ska se alla och erbjuda ordentlig studiero.

Elever ska motiveras att ta eget ansvar för sin egen utveckling.

Försäljning

Tryck här för att se alla program.

Som en del av utbildningen tar våra elever emot externa kunder i våra välanpassade och välutrustade lokaler. De olika programmen erbjuder sina tjänster till ett självkostnadspris. Eftersom det är väldigt uppskattat och begränsat med platser rekommenderas att boka i förväg.

Eftersom våra elever är under utbildning kan det i bland ta längre tid än normalt. Vi ber er därför att ha överseende med detta. Välkomna!