Elevinflytande

Engagera dig under din studietid

Såhär kan du engagera dig under tiden du studerar på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga.

Kamratstödjare

På Skärgårdsgymnasiet har vi Kamratstödjare som valts ut utifrån personlig lämplighet. Målet är att ha två representanter per klass. Kamratstödjarnas uppdrag är att uppmärksamma om det finns elever som är utanför eller om mobbning förekommer. De fungerar även som ett språkrör för sin klass för att kunna påverka och föra fram åsikter som kan förbättra tryggheten och stämningen på skolan. Utöver det anordnar de med jämna mellanrum trivselskapande aktiviteter på skolan.
Kamratstödjarna går även trygghetsronder på skolan.

Elevråd & matråd

Träffas 1 gång i månaden för att diskutera mat och arbetsklimat på skolan. Genom dessa träffar får eleverna vara med att påverka sin dagliga arbetsmiljö. Just nu pågår ett arbete med jämställdhet på skolan där eleverna får hjälpa till att skapa material som sedan kan användas på mentorstiden.

Jämställdhetsarbete

Skärgårdsgymnasiets kamratstödjare och elevråd har tillsammans arbetat med att skapa material för att arbeta med jämställdhetsfrågor. Syftet med materialet är att skapa en medvetenhet kring jämställdhet i samhället. Materialet kommer att användas på mentorstiden.
Övning för mentorstid

Elevskyddsombud

Elevhuvudskyddsombud utses varje nytt läsår. Samtliga institutioner har ett lokalt elevskyddsombud som tillsammans med skolans huvudskyddsombud och rektor går skyddsrond.