Examen & Krav

Yrkesexamen

En gymnasieexamen är beviset för att eleven har klarat sin gymnasieutbildning. För elever som läser på ett yrkesprogram kallas denna examen yrkesexamen.

Kraven för yrkesexamen

  • Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2500 poäng.
  • Du måste ha lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2250 poäng.
  • Du måste ha lägst betyget E i kurserna svenska 1/svenska 1 som andraspråk, engelska 5 och matematik 1.
  • Du måste ha lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar 400 poäng. (Se poängplanen för specifikt program på vår hemsida).
  • Du måste ha betyget E på ditt gymnasiearbete.

Denna examen ger dig grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Du kan alltid komplettera din utbildning på alla våra yrkesprogram med att läsa svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 för att få grundläggande behörighet för högskola/universitet. Det gör du inom det individuella valet 200 poäng och en kurs 100 poäng som utökad. Vi erbjuder även Ma2a i ett av våra högskolepaketet då läser eleven 200 poäng som utökad kurs.

OBS! Om elev inte nått godkänt i ett eller flera grundämnen från grundskolan under sin gymnasietid på introduktionsprogrammen IMYRK eller på programinriktat val blir det ett gymnasieintyg istället eleven får.

Har man fler F än 250 poäng i kurserna på ett nationellt program eller har streck, BUS (betygsunderlag saknas) istället för betyg (A-F) så blir det ett studiebevis som eleven får med sig.

Källa: Skolverket.se
För mer information är du välkommen att kontakta vår Studie- & yrkesvägledare (SYV).