Om oss

Om Skärgårdsgymnasiet

Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. På båda våra skolor i Åkersberga och Norrtälje har vi erfarna och välutbildade lärare på alla program. Hos oss är alla lektioner lärarledda och all undervisning sker i små klasser.

På skolorna finns det specialpedagoger och vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan, oberoende av anledning. För att ge dig kortare skoldagar så lägger vi scheman med så få håltimmar som möjligt.

Vår vision

Skärgårdsgymnasiet ska genom sin pedagogik, sina yrkesanpassade lokaler, sitt sätt att organisera undervisningen genom en tydlig struktur för elevinflytande nå visionen att alla studenter skall ta yrkesexamen alternativt ska vara anställningsbara efter sina studier. Skärgårdsgymnasiet ska också vara en föregångare när det gäller att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang och lärande under sin arbetspraktik (APL).  På skolan arbetar motiverade lärare, med en yrkesbaserad och tvärvetenskaplig undervisning, i en trygg och tillåtande lärandemiljö. Skärgårdsgymnasiet är en verksamhet där elever får en tro på sin egen förmåga och känner hoppfullhet inför framtiden.

"Elever får en tro på sin egen förmåga och känner hoppfullhet inför framtiden."

Huvudman AU Claves AB

Skolorna ägs och drivs av 3 st lärare som alla arbetar aktivt på skolorna. För oss är det viktigt att alla elever får samma förutsättningar oavsett bakgrund.

Studiebesök, gästföreläsningar och APL ingår som en integrerad del i samtliga yrkesutbildningar. Undervisningen bedrivs till stor del i ämnesövergripande projekt med yrkesorienterade frågeställningar. Målet är att skapa utbildningar som leder vidare till arbetslivet.

Vi erbjuder en spännande utbildningsmiljö med duktiga och engagerade lärare. På Skärgårdsgymnasiet skapar vi en skola som är en del av dagens samhälle. Vi knyter företagskontakter till skolan och samarbetar med dessa kontakter beträffande kursernas praktiska innehåll, inom ramarna för de nationella styrdokumenten.

Hos oss får du goda förutsättningar för framtida arbete eller studier. Inte minst viktigt är att du som elev ska tycka att det är lärorikt och intressant att vara i skolan!

Pedagogiska grundstenar:
Att tillgodose varje individs behov
Att var och en tar ansvar för sitt eget lärande

Processinriktat/problembaserat lärande
Processinriktat/problembaserat lärande
Möjlighet att variera pedagogiska metoder
Individuella utvecklingsplaner
Trygg skolmiljö