Information
Inriktning
Lantbruk
ANSÖKNINGSKOD
NBLAN
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Lärlingsutbildning?
Ja
Programplan
Lantbruk

OBS! Denna utbildning startar ej HT24!

Lantbruk

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Utbildningen ger också  kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. Betoningen ligger på  de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Du får kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. 

Du läser om djurs egenskaper, behov och skötsel. Här ingår anatomi och fysiologi samt grundläggande kunskaper om djurskyddsbestämmelser. Du får även lära dig om foder och näringsfysiologi och måste känna till vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

En lantbrukare ska kunna det mesta. Därför lär du dig ekonomi, fordonsteknik samt vård och skötsel av ekonomibyggnader (ladugård, garage för jordbruksmaskiner, magasin med mera) och egen skog. Du kan genom val av kurser lära dig mer om lantbruksdjur, mark- och växtkunskap, natur- och landskapsvård med mera.

Tänkbara yrken

Arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, djurhållning och landsbygds tjänster

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.