Information
Inriktning
Lantbruk
Ansökningskod
NBLAN
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Programplan
Lantbruk

Om utbildningen

Du lär dig grunderna för att driva ett modernt jordbruk.

Du lär dig jordbearbetning, växtnäringstillförsel, skörd, transport och lagring av grödor under olika förhållanden och med lämplig teknik. Det gäller att känna till olika jordars och grödors egenskaper och hur de ska skötas.

Du läser om djurs egenskaper, behov och skötsel. Här ingår anatomi och fysiologi samt grundläggande kunskaper om djurskyddsbestämmelser. Du får även lära dig om foder och näringsfysiologi och måste känna till vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas.

En lantbrukare ska kunna det mesta. Därför lär du dig ekonomi, fordonsteknik samt vård och skötsel av ekonomibyggnader (ladugård, garage för jordbruksmaskiner, magasin med mera) o0ch egen skog. Du kan genom val av kurser lära dig mer om lantbruksdjur, mark- och växtkunskap, natur- och landskapsvård med mera.


Tänkbara yrken:

Arbeta med lantbrukets växtodling, arbete med lantbruksdjur, arbete med lantbruksmaskiner.

Bildgalleri

Är du nyfiken på Skärgårdsgymnasiet?

Varmt välkommen på Öppet hus, en prova-på-dag eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare på respektive skola för att få svar på dina frågor.