Data- & Integritet (GDPR)

Såhär hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Vi på Skärgårdsgymnasiet behandlar personuppgifter från dig som elev och vårdnadshavare för att kunna utföra vårt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt.

GDPR

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) samlar vi endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Personuppgift är ett vitt begrepp, som omfattar all slags information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, födelsedatum och foton.

Hur används uppgifterna?

Personuppgifter används i skolan bland annat vid mottagande och erbjudande av plats. I skolan behandlas personuppgifter också vid elevadministration, registrering av frånvaro, dokumentation inför betygssättning, utredning om särskilt stöd och liknande. Fotografering för dokumentation av skolans arbete är andra exempel på behandling av personuppgifter.

Hanteringen av känsliga personuppgifter regleras strängare än hanteringen av andra personuppgifter. Känsliga personuppgifter kan behandlas i skolan bland annat vid upprättande av utvecklingsplaner, vid utredning om behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram samt vid dokumentation av disciplinära åtgärder. Andra exempel är hälsa och sexualliv som endast hanteras av Elevhälsan på skolan. Elevhälsans arbete omfattas av sekretess.

Cookies

Denna webbplats använder kakor (cookies) för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.

Du kan själv förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar.