Ämneslärare i Norrtälje

Ämneslärare

Ledig
Anette Persson

Matematik, Psykologi

Ledig
Emma del Monte Lijon

Entreprenörskap

Ledig
Erik Pahlberg

Idrott / Svenska

Ledig
Gustav Ryberg

Naturkunskap, Matematik

Ledig
Karin Beronius

Svenska, Naturkunskap, Biologi

Ledig
Linus Ring

Svenska, Engelska, Samhällskunskap

Ledig
Marina Jonsson

Naturbruk, Naturkunskap, Biologi

Ledig
Sofia Hillerström

Lärare

Ledig
Tom Eriksson

Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Religion, Historia