Målsättning & värderingar

Målsättningar & värderingar

Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi har erfarna och välutbildade lärare på alla program. Hos oss får du undervisning i små klasser och med lärarledda lektioner.

På skolan finns en specialpedagog och vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan, oberoende av anledning. För att ge dig kortare kärnämnesdagar så lägger vi scheman med så få håltimmar som möjligt.

Vår målsättning

Skärgårdsgymnasiet ska erbjuda en trygg miljö där alla elever ges största möjliga förutsättning att lyckas nå sina mål.  Alla elever ska stimuleras att inhämta och utveckla de kunskaper, självförtroende och värderingar som behövs i dagens samhälle.

Våra värderingar

Skolan ska ge bästa möjliga förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

  • Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
  • Undervisning ska vara verklighetsanpassad.
  • Skolan ska se alla och erbjuda ordentlig studiero.
  • Elever ska motiveras att ta eget ansvar för sin egen utveckling.

Våra kärnvärden

Skolan ska ge bästa möjliga förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.