SYV & Vidarestudier

Studie- & yrkesvägledare (SYV)

Skärgårdsgymnasiet har en studie- och yrkesvägledning med uppföljningsansvar kring studierna och framtida studier/yrkesval. Varje elev erbjuds ett vägledningssamtal med tanke på programval, kurser samt individuella val kurser. För att söka eftergymnasialutbildning både vid yrkeshögskolan samt universitet, fortsätta på arbetsmarknaden i sitt programval. Detta kan vara av vikt under gymnasietiden och valet för framtiden.

Kontakta Studie- & Yrkesvägledare:

Vidarestudier

Här hittar du information om hur du kan gå tillväga om du vill studera vidare efter din gymnasietid.

Yrkeshögskola

Utbildning som kombinerar teori med praktik och matchar dig mot arbetsmarknadens behov. Utbildningen siktar på ett specifikt yrke och du får praktiska yrkeskunskaper som matchar arbetslivets krav på kompetens. Utbildningarna är på 1-3 år. En tredjedel av utbildningen är så kallad LIA - lärande i arbetslivet (praktik). Jobbutsikterna är goda och 9 av 10 får jobb direkt efter. Rätt till studiemedel från CSN.
Yrkeshögskoleexamen minst 200 YH-poäng (1 år)
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 400 YH-poäng och 25% LIA (2 år)
Länkar:
www.yrkeshogskolan.se

www.yhguiden.se

www.myh.se

Universitet / Högskola

Traditionell högre utbildning med fokus på teori och vetenskaplig grund. För dig som vill ha en akademisk examen inom ett område, lära dig kritiskt granskande och vetenskaplig metod samt vill leva studentliv. Utbildningarna är oftast på 2-5 år. Vissa kan vara längre beroende på vilken examen du vill ha. Praktik kan ingå på vissa utbildningar, oftast utbildningar där du även får en yrkesexamina i kombination med din akademiska examen. Jobbutsikter väldigt olika beroende på utbildning. Du kan välja att läsa färdiga program eller enskilda kurser.
Högskoleexamen efter 2 års studier.
Kandidatexamen efter 3 års studier.
Magisterexamen efter 4 års studier.
Masterexamen efter 5 års studier.
Det finns också utbildningar som leder till ett specifikt yrke t.ex lärare, sjuksköterska, polis, m.fl. Rätt till studiemedel från CSN.
Länkar:
www.studera.nu

www.antagning.se

www.uhr.se

Folkhögskola

Vuxenutbildning från 18 år som utgår från dina behov och erfarenheter. Ofta knutna till folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Många skolor erbjuder även internat. För dig som vill läsa en eftergymnasial yrkesutbildning eller läsa en gymnasieutbildning, komplettera dina betyg. Utbildningarna är oftast på 2 månader - 4 år. Praktik på vissa kurser. Folkhögskolans profilkurser har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Jobbutsikter beroende på vilken utbildning. Rätt till studiemedel från CSN.
Länkar:
www.folkhogskola.nu

Vuxenutbildning (Komvux)

I dag finns många aktörer inom vuxenutbildningen. Kontakta din kommun för att se vilka möjligheter som finns. Informationen hittar du på kommunens hemsida under fliken utbildning. På vuxenutbildningen kan du läsa upp dina grund- och gymnasiebetyg eller läsa en yrkesutbildning. Hel eller deltidsstudier dag/kväll eller distansstudier. Stor möjlighet att kombinera dina studier med ett arbete samtidigt. Praktik ingår på yrkes- eller lärlingsutbildningar. Rätt till studiemedel fr.o.m höstterminen året du fyller 20 år. Du som är yngre har rätt till studiehjälp.
taby.se/kcno

Privata utbildningar / kompletterande utbildningar

Finns en mängd varianter av privata utbildningar. Oftast yrkesutbildningar. Siktar på ett specifikt yrke och målet är att du ska få praktiska yrkeskunskaper som matchar arbetslivets krav. Tiden för utbildningarna kan variera allt från månader till år. Praktik kan ingå i vissa utbildningar. Examen varierar. Många privata utbildningar kostar, tar ut avgifter. Oftast har man rätt till studiemedel från CSN, men kolla noga upp det innan.