SYV & Vidarestudier

Studie- & yrkesvägledare (SYV)

Skärgårdsgymnasiet har en studie- och yrkesvägledning med uppföljningsansvar kring studierna och framtida studier/yrkesval. Varje elev erbjuds ett vägledningssamtal med tanke på programval, kurser samt individuella val kurser. För att söka eftergymnasialutbildning både vid yrkeshögskolan samt universitet, fortsätta på arbetsmarknaden i sitt programval. Detta kan vara av vikt under gymnasietiden och valet för framtiden.

Kontakta Studie- & Yrkesvägledare:

Söka arbete

Lärling
På några av de yrkesinriktningar som skolan erbjuder så krävs en lärlingsanställning efter examen för att bli fullt behörig

Arbetsförmedlingen
Yrkesbeskrivningar A-Ö.Platsbanken, lista över lediga arbeten i Sverige och utomlands.
Här finns även tester
Intresseguide
Hur skriver jag in mig

CV
Tips på bra sajter
CV-mall.com

Eftergymnasial utbildning

Här hittar du information om hur du kan gå tillväga om du vill studera vidare efter din gymnasietid.

Yrkeshögskola
De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.
Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.
Rätt till studiemedel CSN
Ansökan och betyg skickas direkt till aktuell skola
www.yrkeshogskolan.se
www.yhguiden.se

Universitet / Högskola

Traditionell högre akademisk utbildning med fokus på teori och vetenskaplig grund...
Praktik kan ingå på vissa utbildningar, oftast utbildningar där du även får en yrkesexamina i kombination med din akademiska examen.
Du kan välja att läsa färdiga program eller enskilda kurser.
Examen på grundnivå (30 högskolepoäng per termin).
Högskoleexamen, 120 högskolepoäng
Kandidatexamen, 180 högskolepoäng
Konstnärlig examen 120-180 högskolepoäng
Yrkesexamen 120-180 högskolepoäng
Rätt till studiemedel från CSN
www.studera.nu
www.antagning.se
www.uhr.se

Övriga yrkesutbildningar
Polisen www.polisen.se/Bli-polis/
Grundläggande militärutbildning m.m.
Till sidan

Högskoleprov
Högskoleprovet är ett frivilligt prov.
Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskolan. Det ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar om du har behörighet.
Provet skrivs normalt två gånger om året
Anmälningsavgiften är 450 kronor och betalas vid anmälan
hogskoleprov.nu

Folkhögskola

Vuxenutbildning från 18 år som utgår från dina behov och erfarenheter. Ofta knutna till folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Många skolor erbjuder även internat.
För dig som vill läsa en eftergymnasial yrkesutbildning eller läsa en gymnasieutbildning eller komplettera dina betyg. Praktik på vissa kurser. Folkhögskolans profilkurser har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Rätt till studiemedel från CSN.
www.folkhogskola.nu

Vuxenutbildning (Komvux)

Du har rätt att söka till kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
Du som inte fyllt 20 år kan under vissa omständigheter beviljas att läsa inom vuxenutbildningen.
Du kan läsa på heltid (200 poäng) eller deltid ( 100 poäng,) så du kan kombinera studier med arbete. Kurserna pågår i 10 veckors perioder och du måste ha koll på när ansökningsperiod startar och slutar.
Ett flertal av kurserna görs på distans förutom yrkeskurser.

Du kan läsa:
Kurser på grundläggande nivå
Behörighetskomplettera
Läsa mot gymnasieexamen
taby.se/kcno

Privata utbildningar

Det finns en mängd varianter av privata utbildningar, oftast yrkesutbildningar.
Siktar du på ett specifikt yrke och målet är att du ska få praktiska yrkeskunskaper som matchar arbetslivets krav.
Tiden för utbildningarna kan variera allt från månader till år.
Praktik kan ingå i vissa utbildningar. Examen varierar. Många privata utbildningar kostar, tar ut avgifter.
Oftast har man rätt till studiemedel från CSN, men kolla noga upp det innan du söker.