Varför oss?

Varför du ska välja Skärgårdsgymnasiet

Skärgårdsgymnasiet finns i två kommuner, Norrtälje och Åkersberga. På båda våra skolor har vi engagerade lärare med en yrkesstolthet som speglar av sig i utbildningen och bidrar till att våra elever får en bra och gedigen utbildning. Båda våra skolor är branschrekommenderade vilket gör att du som elev får en bra utbildning med kvalitet och blir attraktiv på arbetsmarknaden.
Vi är stolta över vår fina gemenskap här på skolan, vi värnar om dig som elev och tillsammans arbetar vi för att du ska utvecklas och nå dina mål.

Yrkeslokaler

Vi lägger lite extra på att du ska få en så bra studiemiljö som möjligt. Utöver vanliga föreläsningssalar har vi Institutioner och yrkesanpassade lokaler t.ex frisörsalong, restaurang mm. Lokaler som inte är traditionella klassrum utan anpassade för att du ska få en utbildning som motsvarar verkligheten.

Kunnig personal

Skärgårdsgymnasiet är ett gymnasium som främst har yrkesutbildning. Många av våra lärare är yrkesindivider som har jobbat eller fortfarande har en fot kvar i branschen. Alla våra lärare brinner för sina ämnen och de vill föra vidare sina kunskaper till eleverna. Det gemensamma intresset för yrkesutbildningen gör att lärare och elever bygger en speciell relation. Som elev på Skärgårdsgymnasiet får du en branshanpassad yrkesutbildning med hög kvalitet.  

Ditt gymnasieval, Ditt yrkesval

Alla ska få så goda möjligheter som möjligt utifrån sina förutsättningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi erbjuder datorer och busskort till alla oavsett vart man bor. Gratis kaffe och rätt arbetskläder för ditt yrkesval är något vi tillhandahåller våra elever. På Skärgårdsgymnasiet respekterar och accepterar vi varandras olikheter. Alla har vi valt väldigt olika yrken och vi är alla här för att gemensamt utbilda oss i det yrke vi har valt.