Aktuellt

Så här arbetar vi under Pandemin

Skärgårdsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner för att förebygga Covid- 19

Stanna alltid hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
Om du får symptom under dagen, gå inte till skolsköterskan utan gå direkt hem.
Tänk på god handhygien och social distansering, tvätta händerna ofta och använd handsprit .
Respektera anvisningarna och möbleringarna i klassrummet och matsalen/cafét.
Gå ut på rasterna och undvik trängsel i korridorerna.
Skolan har satt in extra städning för att undvika smittspridning.
Om möjligt bedriver vi viss undervisning utomhus.
På skärmarna i skolorna rullar information om hur vi ska bete oss under Covid 19.
Vi pratar och informerar våra elever om pandemin och påminner om våra åtgärder för att hindra smittspridning.

Fler nyheter