Aktuellt

Till elever och vårdnadshavare, HT21 kommer vi att erbjuda specialpedagogiska grupper

From ht 2021 kommer vi att erbjuda specialpedagogiska grupper på några av våra program. De finns sökbara på indra.storsthlm.se.

Att tänka på  
Kriterier: Vi vänder oss  först och främst till elever med en diagnos inom NPF- spektrat som t ex ADHD, Asperger, språkstörning m.m, men även till elever med psykisk ohälsa. Om eleven i grundskolan haft anpassningar i form av kortare dagar, läst i mindre grupp eller en till en undervisning osv är specialpedagogiska gruppen ett bra alternativ för att klara sina studier. Behov av extra stöd kan vara tex struktur, stöd i undervisning, nära kontakt med elevhälsan och hemmet.Det är viktigt att ta upp vilka åtgärder som gjorts i grundskolan  i  bilagan “Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”. Bilagan  ska bifogas med ansökan i Indra.  Planen är att följa de nationella program som man sökt till, läsa kurserna på skolan samt ha APL.

Specialpedagogisk bilaga utfärdas från grundskolan och bifogas med ansökan i Indra senast den 12 mars. Sekretesskyddat material som utredningar, pedagogiska åtgärdsprogram, åtgärdsprogram samt andra intyg lämnas senast den 12 mars till vår reception på Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje.

Till elever och vårdnadshavare 
From ht 2021 kommer vi att erbjuda specialpedagogiska grupper på några av våra program. De finns sökbara på indra.storsthlm.se.
I Norrtälje finns möjlighet att söka specialpedagogisk grupp tillhörande NB, EE och RL. Du kommer att läsa utifrån ordinarie kursplan för det nationella programmet. 

Vad innebär specialpedagogiska grupper?
Det innebär följande:

 • Gruppstorlek: 8 -10 elever
 • En lärare per grupp 
 • Elevgruppen har ökat behov av elevhälsa
 • Mer praktiska inslag i yrkes kurserna

  Du kan alltså få möjlighet att läsa kurser som du ska ha på programmet i mindre grupp. 

  Hur söker jag till specialpedagogisk grupp?
  Du söker på Indra där program alternativen finns med.
  Du måste vara behörig till nationellt program.
  Du antas utifrån ditt meritvärde från grundskolan samt grundskolans ifyllda bilaga “Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”

  Den skolan du går på ansvarar för:
 • att skicka in en specialpedagogisk bilaga och den skall alltid ingå som antagnings underlag för mottagande skola. (Utförligare information vad din nuvarande skola ska ansvara för finns nedan)

Den skolan du söker till ansvarar för: 

 •  att utifrån den bilagan mottagande skola får,  tar skolan beslut om du tillhör gruppen utifrån de kriterier som skolan har som krav för att ingå i en specialpedagogisk grupp.

Om du får ett positivt svar från mottagande skolan, så sker ett intag på dina betyg.  Du konkurrera om platserna med ditt meritvärde (slutbetyg åk 9). 

Alla sökande inom samverkansområdet kan söka (Österåker och Sollentuna kommun har valt att ställa sig utanför samverkansavtalet för specialpedagogiska grupper).

Till avlämnande skola

Avlämnande skola ska ha kunskap om vilka elever som söker dessa studievägar, så att behovsunderlag för beslut laddas upp i Indra. Om beslutsunderlag fattas kan sökande som tillhör behovsgruppen felaktigt hamna utanför den vidare antagningsprocessen. Om sökande inte anses tillhöra behovsgruppen, ska avlämnande skola uppmana sökande att gardera sig med fler val i omvalsperioden. 

Om särskilt behovsunderlag saknas, eller om tillräcklig information saknas för att beslut ska kunna fattas, ska den sökta huvudmannen kontakta avlämnande skola. 

Kontaktuppgifter till skolor och personal finns i Indra under menyn Skolor/Kollegor. Om sökande är en omsökare och saknar skolplacering ska eleven kontaktas. För att kunna se och hantera dessa sökande i Indra måste man ha behörigheten ”Beslut särskilt behovsunderlag” på Förvaltningsnivå respektive beslutsfattarnivå på Fristående skola. Behörigheten är ny och huvudman bör tillse att man har rätt person på den.

Om beslutsunderlag fattas kan sökande som tillhör behovsgruppen felaktigt hamna utanför den vidare antagningsprocessen. Kontakta i så fall avlämnande skola eller sökande och efterfråga beslutsunderlag. Besluten ska fattas så långt det är möjligt innan den preliminära antagningen görs för att sökande ska ha möjlighet att lägga till fler val i omvalsperioden som öppnar 15 april.

Fler nyheter