IMY

Yrkesintroduktion

Information
Program
Yrkesintroduktion
Programkod
IMY
Inriktningar
Examen
Introduktion
Programplaner
Bilagor

Om programmet

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 – 3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller vill söka till ett nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Vi har två introduktionsprogram

Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå ett introduktionsprogram. På Skärgårdsgymnasiet kan du gå programinriktat val eller yrkesintroduktion. Utbildningarna förbereder dig för fortsatta studier på ett gymnasieprogram.

Programinriktat val
Yrkesintroduktion

Eleverna ska ha rätt till en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan

Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl. Huvudmannen är skolans styrelse om det är en fristående skola.

Välj inriktning/utgång:

No items found.

Så här läser du:

Bildgalleri

Inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet?

Då kan Programinriktat val, Yrkesintroduktion eller Språkintroduktion vara rätt utbildning på gymnasiet för dig.

Är du nyfiken på

Yrkesintroduktion

?

Varmt välkommen på öppet hus eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.