BF

Barn- och fritidsprogrammet

Information
Program
Barn- och fritidsprogrammet
Programkod
BF
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Programplaner
Bilagor

Om programmet

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill utbilda dig till yrken som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent.

På inriktning Pedagogiskt och socialt arbete (Barn & fritid) får du kunskaper om barns och ungdomars lärande och växande.
Du får också lära dig hur du bemöter människor i olika
situationer och hur du ger bra stöd och service. I utbildningen ingår också att lära sig om hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående.
Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.
Programmet utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ samt att utveckla ditt ledarskap. Du får också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet.
Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Efter gymnasiet kan utbildningen också leda till fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. .

Välj inriktning/utgång:

Så här läser du:

Bildgalleri

Är du nyfiken på

Barn och fritid

?

Varmt välkommen på öppet hus eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.